Wakil Ketua Pengadilan
 WAKIL KETUA Nama : NURSYAM, SH.,M.Hum
NIP : 19630813 198803 1 003
Tempat/Tgl.Lahir : KARANG ANYAR, 13-08-1963
Agama : ISLAM
Pendidikan : S2 (Magister Hukum)
Diangkat/Jabatan : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jl. Sudirman No.58 Lubuk Pakam

NO

Riwayat Pekerjaan

TMT

Pangkat/Gol. Ruang

Pejabat

Keterangan

1. SK CPNS

01-03-1988

Penata Muda

(III/a)

MENKEH RI

No.A-1189-KP.04.01-TH.1988
2. SK PNS

01-07-1989

Penata Muda

(III/a)

MENKEH RI

No.D.187.KP.04.02.TH.1989Tgl 20-06-1989
3. WAKIL KETUA PN KOLAKA

08-02-2007

Pembina

(IV/a)

MENKEH RI

No. 09/SK/DIRJEN-X/D1/MH/02/07Tgl 10-09-1999
4. WAKIL KETUA PN LUBUK PAKAM

25-11-2014

Pembina utama Muda

(IV/c)

MENKEH RI

No.5/DJU/SK/KP.04.5/9/2014Tgl 25-11-2014