Syarat Pengurusan Taspen

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN TASPEN

Syarat Pembuatan Taspen :

  1. Foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri (CPNS).
  2. Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  3. Surat Pernyataan Melakasanakan Tugas.
  4. Daftar Gaji.

Masing-masing berkas rangkap 2